Disclaimer

Algemeen

Klant Contact Services besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden of onvolledige informatie kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Klant Contact Services is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolledigheden, problemen veroorzaakt door of samenhangend met het verspreiden van informatie via deze website en technische storingen. Aan de gegevens op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Klant Contact Services sluit iedere aansprakelijkheid voor schade tengevolge van het bezoeken van deze website, het gebruiken van de daarop vermelde informatie, diensten en/of software, of de onmogelijkheid de website te bezoeken uit. Evenmin is Klant Contact Services aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Klant Contact Services behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van de disclaimer op elk moment te veranderen en te beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Klant Contact Services is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.